Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2019

kaciemilordzie

Zabierz mnie wszystko jedno gdzie.

— Pezet
kaciemilordzie
kaciemilordzie
kaciemilordzie
kaciemilordzie
kaciemilordzie
kaciemilordzie
Bardzo często to, jak dobrze kogoś znasz, nie ma nic wspólnego z tym, jak długo z nim rozmawiałeś. Możesz poznać kogoś i niemal od razu czuć, jakbyście znali się od lat. A możesz też przebywać z kimś w jednym domu, jeść i spać razem, ale mieć poczucie, że nie wiecie o sobie nic. [..] Przywiązanie nie pyta o czas.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
kaciemilordzie
9340 e1a8 500
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla vianieobecnosc nieobecnosc
kaciemilordzie
Czego nie można kupić za pieniądze i dlaczego? Uczuć. Jakichkolwiek uczuć, które żywimy do drugiego człowieka bądź które są wyłącznie wewnątrz nas. Za pieniądze nie kupisz miłości, bo ona musi narodzić się sama. Szczęścia, bo je się po prostu w życiu ma. Przyjaźni, bo ona się wykształca z biegiem czasu. Zdrowia, bo nie jest to w żaden sposób możliwe. Radości, bo mało rzeczy przestaje człowieka z biegiem czasu cieszyć. Szacunku, bo zależy od nas samych. Empatii, bo ją się po prostu ma, a nie zdobywa. Rodziny, bo samemu trzeba ją zbudować. Czasu, bo nie ma takiego sposobu, by przywrócić utracony i przedłużyć dobiegający końca.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
kaciemilordzie
9494 40e3 500
Reposted fromsoftboi softboi vianieobecnosc nieobecnosc
kaciemilordzie
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
kaciemilordzie
Mogę rwać włosy z głowy
Krzyczeć na ulicy
Ale mogę też milczeć
Milczenie też krzyczy
Reposted fromjdeg jdeg vialekkaprzesada lekkaprzesada
kaciemilordzie
7980 8a39 500
kaciemilordzie
kaciemilordzie
5272 3324 500
kaciemilordzie
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
kaciemilordzie
4836 8ddf 500
Reposted fromoll oll viadestructive-hopeless destructive-hopeless
kaciemilordzie
5922 63c7 500
Reposted fromoll oll viadestructive-hopeless destructive-hopeless
kaciemilordzie
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę. 
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola
kaciemilordzie

Jeśli brak ci wewnętrznej siły, poszukaj kogoś, kto uwierzy w ciebie. To cię wzmocni.
— Boris Cyrulnik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl