Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

6741 7f34 500

furtho:

Hans W Silvester’s Pub In Dublin, 1950s (via here)

kaciemilordzie
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
kaciemilordzie
Znowu się poddasz czy może w końcu się wściekniesz i coś z tym zrobisz?
— Elliot 'Scrubs'
kaciemilordzie
Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka
kaciemilordzie
Play fullscreen

 Zamiera dyskretnie każda część.
kaciemilordzie

“Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca".

— Mikołaj Bajorek
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)

September 18 2017

kaciemilordzie
Nikt nie wydaje się bardziej obcy niż ktoś, kogo się kiedyś kochało.
— Erich Maria Remarque
kaciemilordzie
Gdzie jesteś teraz?
Czy myślisz czasem o mnie
W zupełnej ciszy, w tłumie?
— Where are you now? Mumford and Sons
kaciemilordzie
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
kaciemilordzie
Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka
kaciemilordzie
Nie trzeba umierać, żeby przeżywać piekło.
— Tess Gerritsen
kaciemilordzie
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"

September 16 2017

kaciemilordzie
7253 45d1
Reposted fromSTYLTE STYLTE vialekkaprzesada lekkaprzesada
kaciemilordzie
2072 e8f7 500
Reposted fromoll oll vialekkaprzesada lekkaprzesada
kaciemilordzie
Szkoda, że słowo "nie" zazwyczaj jest odbierane za "koniec", a nie za motywacje do dalszych starań.
kaciemilordzie
uważajcie na odświeżanie dawnych znajomości
kaciemilordzie
5465 ebb2 500
Reposted fromshitsuri shitsuri vianevertimeless nevertimeless
kaciemilordzie
4336 bafd 500
Reposted fromfoods foods vianevertimeless nevertimeless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl