Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

kaciemilordzie
5376 16d3 500
Reposted fromgab-rys gab-rys vialaparisienne laparisienne
kaciemilordzie
7444 f20b 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
kaciemilordzie
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
kaciemilordzie
Świat się czasami kończy i zapomina zabrać Cię ze sobą.
— znalezione
kaciemilordzie
A może leżę i umieram, bo chcę cię usłyszeć?
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir vialaparisienne laparisienne
kaciemilordzie
Czas bywa przerażający, kiedy zwraca się na niego uwagę.
— S. R. Masters
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
kaciemilordzie
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes vianieobecnosc nieobecnosc
kaciemilordzie
6004 1ae9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio vianieobecnosc nieobecnosc
kaciemilordzie
    Często ludzie wybaczają innym, tylko po to aby tamci wciąż byli cząstką ich świata.
     
— julkiii.photoblog.pl
Reposted fromwelovekate welovekate vianieobecnosc nieobecnosc
kaciemilordzie
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
kaciemilordzie
6134 4f76 500
Reposted fromkrn krn viaMartwa13 Martwa13
5035 9192
kaciemilordzie
7182 02f9 500
Reposted fromboli boli viaMartwa13 Martwa13
kaciemilordzie
1055 b7e0
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMartwa13 Martwa13
kaciemilordzie
Ale pomyśl... gdyby nie istniała ta odległość... pieprzylibyśmy się teraz na jakiejś podłodze...
— Perwersje ciąg dalszy.
Reposted fromkingswayy kingswayy vialaparisienne laparisienne
kaciemilordzie

jedna

Jedna i ta sama osoba dała mi najwięcej

szczęścia
i bólu
Reposted fromEmisja Emisja viaMartwa13 Martwa13
kaciemilordzie
Żeby ci mnie zabrakło. Nagle w środku nocy odkryjesz, że w ramionach trzymasz pustkę.
Reposted fromkrn krn vialaparisienne laparisienne
kaciemilordzie
6324 b971
Reposted fromfitvet fitvet vialaparisienne laparisienne
kaciemilordzie
kaciemilordzie
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl