Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

kaciemilordzie
kaciemilordzie
kaciemilordzie
8690 0a78
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vianonecares nonecares
kaciemilordzie
4596 e508 500
Reposted fromoutoflove outoflove vianonecares nonecares
kaciemilordzie
- Nie mam dzisiaj perspektywy na wieczór.
- A ja hamulców.
- Oh. To myślę, że mamy wspólną wizję.
— Perwersje
Reposted fromtowo85 towo85 via4777727772 4777727772
kaciemilordzie
3807 306a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaawakened awakened
kaciemilordzie
kaciemilordzie
4951 c9e0 500
Reposted fromtichga tichga viamyceline myceline
kaciemilordzie
9856 7626

leenutter:

Emm Tee by Lee Nutter.

kaciemilordzie
9868 588a 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viairmelin irmelin
kaciemilordzie
9249 1f9f 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
kaciemilordzie
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway vianieobecnosc nieobecnosc
kaciemilordzie
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
kaciemilordzie
1901 5f98
kaciemilordzie

Życie jest zbyt krótkie, aby pić niedobre wino, nie jeść lodów i marnować czas na ludzi, którzy nie przeskoczyliby dla nas kałuży. Nie traćmy go na kiepski seks, nieszczęśliwe związki i wszystkie gówniane znajomości. Powiedz „nie” sztucznym relacjom, pozornym przyjaźniom i miłości na siłę. Albo ktoś chce Ciebie w 100%, albo niech spierdala. Szkoda czasu na żebranie o gest, bezsensowne kłótnie i zadręczanie się sprawami, na które nie masz wpływu. 

Daj swój czas, uśmiech i obecność tym, którzy Cię kochają. 

— Rafał Wicijowski
Reposted fromcontigo contigo viaFuckyoubitch Fuckyoubitch

June 21 2018

kaciemilordzie
5650 99f6 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
4852 5482 500

psycho-delic-cunt:

∞☯∞

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaawakened awakened
kaciemilordzie
3807 306a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaawakened awakened
kaciemilordzie
Mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, za którymi szaleją, a wiedzą, że nic więcej nie może z tego być.
— Elżbieta Rodzeń "Przyciąganie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamyceline myceline
kaciemilordzie
- Oddzwonię później, teraz nie mogę przeklinać.
Reposted fromscorpix scorpix viamyceline myceline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl