Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

kaciemilordzie

Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.

— Nina George - "Lawendowy pokój"
kaciemilordzie
Bo utrata życia nie jest wcale najgorszą rzeczą, jaka może spotkać człowieka. Najgorsza jest utrata tego, po co się żyje.
— Jo Nesbø
Reposted fromteaholic teaholic vianieobecnosc nieobecnosc
kaciemilordzie
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
kaciemilordzie
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
Reposted frommartrol martrol vianieobecnosc nieobecnosc
kaciemilordzie
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
kaciemilordzie
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita vianieobecnosc nieobecnosc
kaciemilordzie
kaciemilordzie
I gdy myślę o tobie
to tak
jakby motyl trzepotał w dłoni
uwięziony i ślepy
— H.Poświatowska
kaciemilordzie
Fantazjowanie i marzenie może złamać człowiekowi serce.
— Cecelia Ahern – "Gdybyś mnie teraz zobaczył"
Reposted fromforgivness forgivness vianieobecnosc nieobecnosc
6409 9fa5 500
Reposted fromidiod idiod viamyfuckingreality myfuckingreality
kaciemilordzie
1986 d331 500
Reposted frompiehus piehus viamyfuckingreality myfuckingreality
kaciemilordzie
3067 3891
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
kaciemilordzie
3066 0457
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
kaciemilordzie
3061 5034 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
kaciemilordzie
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
kaciemilordzie
Jeżeli to jest prawdziwe to i tak przetrwa.
— VNM - "Kent stej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
kaciemilordzie
Nie rób tego. Nigdy nie bądź osobą, która się poddaje.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
kaciemilordzie
kaciemilordzie
kaciemilordzie
8917 518e 500
Reposted fromRevv Revv viamyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl