Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2017

kaciemilordzie
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
kaciemilordzie
7483 0af2
kaciemilordzie
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
kaciemilordzie
kaciemilordzie
Zamykam za sobą drzwi,
Przecież tu nie trzyma mnie już nic.
Polecę wolna jak ptak, 
Wielki woła mnie świat, 
Nie zatrzymasz mnie
— czas się otrząsnąć
kaciemilordzie
3705 9d4f
kaciemilordzie
kaciemilordzie
4381 5cf7 500
Reposted fromNajada Najada vianevertimeless nevertimeless
kaciemilordzie
5684 a541
Reposted fromnyaako nyaako vianevertimeless nevertimeless
kaciemilordzie
kaciemilordzie
kaciemilordzie
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
kaciemilordzie
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
kaciemilordzie
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
kaciemilordzie
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
kaciemilordzie
kaciemilordzie
Zupełnie inaczej jest, jeżeli masz kogoś, kto cię kocha. To ci daje setkę powodów, aby żyć. Ja ich nie mam.
— Jonathan Carroll - Na pastwę aniołów
kaciemilordzie
kaciemilordzie
Ciebie to naprawdę śmieszy
kaciemilordzie
traktujesz ich jakby 
mieli takie serce jak ty 
ale nie każdy potrafi być tak 
delikatny i czuły
nie widzisz
jacy są naprawdę 
widzisz jacy 
mogliby być
dajesz i dajesz aż 
wydzierają z ciebie wszystko
i zostawiają pustkę 
— Rupi Kaur, Mleko i miód
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl